Home

When one thinks of the early school leaving problem, he automaticaly associate it with learning difficulties. The goal of this project is to go beyond this academic thinking and pay attention to one of the important couses of quitting education too early- unhealthy lifestyle. Unfortunately we do not often realise that eating disorders or lack of physical activities may lead to depression, low self-esteem and other psychological problems that may lead to learning difficulties and what follows early school leaving. This project aims at the groups of teenagers being potentially in danger of early school leaving, coming from the poor social background, where they can not really count on anyone helping
them except for school.. It will allow students to have a closer look and evaluate their way of life and adapt proper changes that may influence their wellbeing and so their school results.

AIMS

This project will allow students to learn, implement and to promote positive and healthy behaviours and to lead an active and healthy lifestyle.
This project will help to create positive environment in the classrooms and at school through determining priorities and common objectives which will be adjusted to the needs of the school community. For example:introduction of healthy oriented polices and programmes in the process of continuous improvement of the schools,

WORK PROCESS

The project is based on Erasmus project.
All the partners will equally participate in creating a Twinspace.
Activities:
1. What is our actual lifestyle - until February 2019
2. Eating disorders/ healthy advertisement - until May 2019
3. Local products - September 2019 
4. Sport - December 2019
5 Final - May 2020

EXPECTED RESULTS

Students will develop their English language skills. The main goal of the project is to make students gain self confidence and learn the healthy way of life so we expect them to change their, not always good, habits.

Coordinating people:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkołą Podstawową nr 11 z siedzibą przy ul. Korczaka 34, 82-300 Elbląg, telefon 55 625 66 51, reprezentowana przez: dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Anitę Sienicką,
  e-mail:
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienie obowiązków określonych 
  w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646).
 4. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu, jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu, dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. 
 7. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 11

im. Kornela Makuszyńskiego

 

 

ul. Korczaka 34

82-300 Elbląg 

Logo SP11 240x240

adrestel. 55-625-66-51
fax. 55-625-66-63


www.facebook.com/sp11elblag


 


 

 

 

 

 

Most read - last 100 days